Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » SẢN PHẨM NIVELCO-EU » SYSTEM COMPONENTS

10_22_2012_11_46_10_PM.png

MultiCONT - MultiCONT Series

Model : MultiCONT Series
Mã số : GV1-02652
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_2_28_31_PM.png

UNICONT - PD Series

Model : PD Series
Mã số : GV1-02664
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_2_15_01_PM.png

UNICONT - PM400 Series

Model : PM400 Series
Mã số : GV1-02661
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_1_49_07_PM.png

UNICOMM - SAT304 Series

Model : SAT304 Series
Mã số : GV1-02656
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021