Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Các thiết bị đo và kiểm tra khác

Cm_bin_o_nhit__a_im_ca_Nivelco.png

Cảm biến đo nhiệt độ đa điểm của Nivelco

Model : Multi-point Temperature Transmitters
Mã số : GV1-07645
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

images_4.jpg

Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals - APR2200ALW Series

Model : APR2200ALW Series
Mã số : GV1-02414
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

APLISENS_POLAND_1.png

Smart differential pressure transmitters with direct diaphragm seals

Model : APR-2000ALW Series
Mã số : GV1-02397
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

1.png

SMART PRESSURE TRANSMITTER - APC-2000ALV Series

Model : APC-2000ALV Series
Mã số : GV1-07644
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

SG25S_C.jpg

Smart level probes - SGE25Smart Series

Model : SGE25Smart Series
Mã số : GV1-02507
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

C4.png

Temperature Sensor - CTC3 Series

Model : CTC3 Series
Mã số : GV1-02432
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

index.jpg

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER - APRE2000PD Series

Model : APRE2000PD Series
Mã số : GV1-02409
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

1_11_2012_2_14_21_AM.png

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER - APR-2000ALW Series

Model : APR-2000ALW Series
Mã số : GV1-02405
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

3.png

SMART LEVEL PROBE - APC-2000ALW/SG Series

Model : APC-2000ALW/SG Series
Mã số : GV1-02401
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

476_478.jpg

Dụng Cụ Đo Áp Suất Series 476A & 478A

Model : SERIES 476A & 478A
Mã số : GV1-01287
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2_5000.jpg

Đồng Hồ Đo Chênh Áp Series 2-5000

Model : SERIES 2-5000
Mã số : GV1-01268
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_1.jpg

Đồng Hồ Đo Chênh Áp Series 2000

Model : SERIES 2000
Mã số : GV1-01267
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

dh3.jpg

Đồng Hồ Đo Chênh Áp Series DH3

Model : DH3
Mã số : GV1-01271
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

10_22_2012_11_46_10_PM.png

MultiCONT - MultiCONT Series

Model : MultiCONT Series
Mã số : GV1-02652
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_2_28_31_PM.png

UNICONT - PD Series

Model : PD Series
Mã số : GV1-02664
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_2_15_01_PM.png

UNICONT - PM400 Series

Model : PM400 Series
Mã số : GV1-02661
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_1_49_07_PM.png

UNICOMM - SAT304 Series

Model : SAT304 Series
Mã số : GV1-02656
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-02641
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03606
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM_2.png

THERMOCONT - TN Series

Model : tn
Mã số : GV1-03608
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

20150309105815_F661_general_image.jpg

Thiết bị đo lưu lượng cảm ứng điện từ lắp đặt kiểu hot tap (Hot Tap Flow Magmeter)

Model : FLS F6.61
Mã số : GV1-04125
Brand : F-ITALY
Đơn giá : Call

20150309110714_C630_general_image.jpg

Transmitter đo độ dẫn điện ảm ứng (Inductive Conductivity transmitter)

Model : FLS C6.30
Mã số : GV1-04124
Brand : F-ITALY
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021