Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge

27L_KO_DAU1_21.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, model 27L

Model : 27L (100MM) -1 to +35 Bar/psi
Mã số : GV1-01411
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/60 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03928
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/40 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03927
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/25 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03926
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/16 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03925
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/10 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03924
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/4 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/4 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03923
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/2 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-03922
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27Linox.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Hawk Gauge, 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi

Model : 27L (63MM), 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01095
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -,699,660 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27L_KO_DAU1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/1 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01390
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -1,076,400 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27L_KO_DAU1_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/2 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01391
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -1,022,580 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27L_KO_DAU1_2.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/4 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01392
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -1,022,580 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27L_KO_DAU1_3_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01918
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -1,022,580 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27LCWEWC2.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Có Tiếp Điểm

Model : 27L
Mã số : GV1-01096
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -3,982,680 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27L_Khong_dau.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM)
Mã số : GV1-1092
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : -1,076,400 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

27L_KO_DAU1_3.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) 0/10 Kg/cm2 & psi
Mã số : GV1-01393
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27L_KO_DAU1_17.jpg

Đồng Hồ Áp Suất HAWK GAUGE, model 27L

Model : 27L (100MM) -1 to +9 Bar/psi
Mã số : GV1-01867
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27B_chan_sau.jpg

Đồng Hồ Áp Suất - Model 27B - Chân Sau

Model : 27B
Mã số : GV1-01103
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

9_27_2011_12_59_52_PM.png

Syphon - SY2 Series

Model : SY2 Series
Mã số : GV1-02162
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_27_2011_12_58_50_PM.png

Syphon - SY1 Series

Model : SY1 Series
Mã số : GV1-02161
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_25_2011_11_16_58_PM_1.png

Guage Damper - D2 Type

Model : D2 Type
Mã số : GV1-02109
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_25_2011_11_16_58_PM.png

Guage Damper - D1 Type

Model : D1 Type
Mã số : GV1-02108
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DS203209T2_1.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Màng Cách Ly SS316

Model : 224
Mã số : GV1-01891
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call

27B_chan_sau.jpg

Đồng Hồ Áp Suất - Model 27B - Chân Sau

Model : 27B
Mã số : GV1-01890
Brand : Hawk Gauge
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ