Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » VAN(VALVE)

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03940
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03939
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03938
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03937
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03936
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03935
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03934
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03933
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03932
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03931
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03930
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

PRU100_2.jpg

Van giảm áp , PRU100, New-Flow

Model : PRU100-1-A-1-2-A-B, 600 psig, 2~100 psig
Mã số : GV1-03929
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,020,000 VNĐ

OPT.jpg

Over Pressure Protector - OPT Series

Model : OPT Series
Mã số : GV1-02145
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_25_2011_11_25_24_PM.png

Drain/Vent Valves - VT Type

Model : VT Type
Mã số : GV1-02110
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_39_03_AM.png

Type Y Strainer Valve Class 600 - YST1 Series

Model : YST1 Series
Mã số : GV1-02107
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_38_31_AM.png

Type Swing Check Valve Class 600 - SCV1 Series

Model : SCV1 Series
Mã số : GV1-02106
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_38_02_AM.png

Type Y-Spring Check Valve Class 600 - YCV1 Series

Model : YCV1 Series
Mã số : GV1-02105
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_37_08_AM.png

Type Y-Globe Valve Class 600 - YGBV1 Series

Model : YGBV1 Series
Mã số : GV1-02104
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_36_21_AM.png

Type Globe Valve Class 600 - GBV1 Series

Model : GBV1 Series
Mã số : GV1-02103
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_32_58_AM.png

Type Gate Valve Class 600 - GAV1 Series

Model : GAV1 Series
Mã số : GV1-02102
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_28_34_AM.png

Type Needle Valve Class 6000 - NV1 Series

Model : NV1 Series
Mã số : GV1-02101
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_25_07_AM.png

Type Ball Valve(Full Bore) Class 2000/1500 - 2 Pieces - BAV2 Series

Model : BAV2 Series
Mã số : GV1-02100
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_21_21_AM.png

Type Ball Valve(Full Bore) Class 1000 - 2 Pieces - BAV1 Series

Model : BAV1 Series
Mã số : GV1-02099
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_23_2011_12_14_57_AM.png

Two Piece Ball Valve JIS 20K Flange End - BC33 Series

Model : BC33 Series
Mã số : GV1-02098
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ