Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

SLS_Series.jpg

Float type liquid level controls SLS series

Model : SLS_Series
Mã số : GV1-07492
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NMFS_SERIES.jpg

Liquid level float switches NMFS series

Model : NMFS_SERIES
Mã số : GV1-07491
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LG_25S.jpg

Hydrostatic level probes LG25S

Model : LG_25S
Mã số : GV1-07490
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LG_25.jpg

Hydrostatic level probes LG25

Model : LG_25
Mã số : GV1-07489
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ALS_500X.jpg

Pneumatic level switch explosion proof type

Model : ALS_500X
Mã số : GV1-07488
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ALS_500.jpg

Pneumatic level switch IP66

Model : ALS_500
Mã số : GV1-07487
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SV_Series.jpg

Sight glass SV series

Model : SV_Series
Mã số : GV1-07486
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SR_Series.jpg

Sight glass SR series

Model : SR_Series
Mã số : GV1-07485
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MLG_Series.jpg

Mini size level gauge MLG series

Model : MLG_Series
Mã số : GV1-07484
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VLS5500.jpg

Tuning fork vibrating level switch VLS5500

Model : VLS5500
Mã số : GV1-07483
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VLS5000.jpg

Tuning fork vibrating level switch VLS5000

Model : VLS5000
Mã số : GV1-07482
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

CPLS1000.jpg

Capacitive level switch CPLS1000

Model : CPLS1000
Mã số : GV1-07481
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ELT200_RL_Series.jpg

Integral electrode level controller ELT200

Model : ELT200_RL_Series
Mã số : GV1-07480
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ELT_Series.jpg

Electrode level sensor ELT series

Model : ELT_Series
Mã số : GV1-07479
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

TLS.jpg

Thermal Insertion liquid level switch explosion proof TLS series

Model : TLS
Mã số : GV1-07478
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

RT_Series.jpg

Liquid level gauge RT series

Model : RT_Series
Mã số : GV1-07477
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

R_T_B_Series.jpg

Liquid level gauge

Model : R_T_B_Series
Mã số : GV1-07476
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BL_Series.jpg

Tubular type level gauge BL series

Model : BL_Series
Mã số : GV1-07475
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NL_SL_Series.jpg

Tubular type level gauge NL series

Model : NL_SL_Series
Mã số : GV1-07474
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MWS_TYPE.jpg

Magnetic level switch MWS type

Model : MWS TYPE
Mã số : GV1-07473
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_Series.jpg

Magnetic level gauge M series

Model : M_Series
Mã số : GV1-07471
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SN_Series.jpg

Mini size magnetic level gauge SN series

Model : SN_Series
Mã số : GV1-07472
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

EDW_EDX_601.jpg

Float - operated level EDW601 weather/explosion proof type

Model : EDW_EDX_601
Mã số : GV1-07470
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

EDW_EDX_900.jpg

Displacer level indicator EDW 900 weather/explosion proof

Model : EDW_EDX_900
Mã số : GV1-07469
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

images_4.jpg

Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals - APR2200ALW Series

Model : APR2200ALW Series
Mã số : GV1-02414
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call


ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021