Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp báo mức chất lỏng (level switch) » Báo mức bằng nguyên lý rung (vibrating)

10_17_2012_2_04_01_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-02622
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-02619
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM_3.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03679
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM_2.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03678
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM_1.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03677
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03676
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM_3.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03675
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM_2.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03674
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM_1.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03673
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03672
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM_3.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03671
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM_2.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03670
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM_1.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03669
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03668
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM_3.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03664
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM_2.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03667
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM_1.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03666
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03665
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM_3.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03663
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM_2.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03662
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM_1.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03661
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03660
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_10_53_AM.png

NIVOCONT - R Series

Model : R Series
Mã số : GV1-02624
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-02623
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021