Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp báo mức chất lỏng (level switch) » Báo mức bằng nguyên lý rung (vibrating)

10_17_2012_1_44_51_AM.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-02619
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM_3.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03679
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM_2.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03678
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM_1.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03677
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_44_51_AM.png

NIVOSWITCH - R-300 Series

Model : R-300 Series
Mã số : GV1-03676
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM_3.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03675
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM_2.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03674
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM_1.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03673
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_1_51_23_AM.png

Báo mức nguyên lý rung - NIVOSWITCH - R-400 Series

Model : R-400 Series
Mã số : GV1-03672
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM_3.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03671
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM_2.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03670
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM_1.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03669
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_05_06_AM.png

Báo mức dạng rung - NIVOSWITCH - R-200/R-300 Series

Model : R-200/R-300 Series
Mã số : GV1-03668
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM_3.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03664
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM_2.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03667
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM_1.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03666
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-03665
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM_3.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03663
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM_2.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03662
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM_1.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03661
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-03660
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_10_53_AM.png

NIVOCONT - R Series

Model : R Series
Mã số : GV1-02624
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_11_05_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung - NIVOCONT - R-300/R-400 Series

Model : R-300/R-400 Series
Mã số : GV1-02623
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_04_01_AM.png

Báo mức bằng nguyên lý rung NIVOSWITCH - R-400/R-500 Series

Model : R-400/R-500 Series
Mã số : GV1-02622
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ