Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức self-powered content gauge

PFS_TL_transparant___foto.jpg

Self-powered content gauges

Model : PFS-TL160XB Special
Mã số : GV1-02597
Brand : Stiko
Đơn giá : 30,000,000 VNĐ

PFS_TL160XB_flex___foto.jpg

Self-powered content gauges

Model : PFS-TL160XB Special
Mã số : GV1-02596
Brand : Stiko
Đơn giá : 28,800,000 VNĐ

3_1.png

Self-powered content gauges

Model : Series 600
Mã số : GV1-02595
Brand : Liquid Level System
Đơn giá : Call

3.png

Tank Contents Gauges

Model : Series 600
Mã số : GV1-02594
Brand : Liquid Level System
Đơn giá : 31,500,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021