Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter)

CHENH_AP.jpg

Đo mức chênh áp

Model : APT3100-D
Mã số : GV1-04230
Brand :
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_40_49_AM.png

NIPRESS - D-400 Series

Model : D-400 Series
Mã số : GV1-03640
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_40_49_AM_3.png

NIPRESS - D-400 Series

Model : D-400 Series
Mã số : GV1-03643
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_40_40_AM_3.png

NIPRESS - D-300 Series

Model : D-300 Series
Mã số : GV1-03647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_2.png

NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03650
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_03_10_PM_3.png

Đo mức bằng nguyên lý từ NIVOFLIP - ML Series

Model : ML Series
Mã số : GV1-03632
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

RADA.jpg

Đo mức bằng sóng radar

Model : WGS-140-4
Mã số : GV1-04228
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

phao_tu.jpg

Báo mức phao từ tính

Model : NIVOTRACK - (Magnetostrictive) : LEVEL TRANSMITTERS
Mã số : GV1-04231
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_3.png

Đo mức bằng áp suất - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03532
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

RADA_DAY.jpg

Đo mức bằng dây dẫn sóng radar

Model : HTM-506-4
Mã số : GV1-04229
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-220-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 2m

Model : CBR-220-2
Mã số : GV1-03971
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,000,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-215-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1.5m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03970
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,800,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03969
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,500,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m

Model : Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m
Mã số : GV1-03968
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,500,000 VNĐ

SCA_360_EasyTREK.jpg

SCA-38N-2 (Ultrasonic Level, 6m, 1" BSP, 4~20 mA + Relay, 11.4 ~ 40 VDC )

Model : SCA-38N-2
Mã số : GV1-03778
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,050,000 VNĐ

M1_5_3.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03732
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5_2.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03731
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5_1.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03730
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03729
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

Untitled_1_5.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03728
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

Untitled_1_4.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03727
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

Untitled_1_3.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03726
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

Untitled_1_2.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03725
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

10_17_2012_2_32_07_AM_3.png

MICROSONAR - U-200 Series

Model : U-200 Series
Mã số : GV1-03655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ