Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức bằng áp suất nhúng chìm (hydrostatic level)

M1_5_3.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03732
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5_2.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03731
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

10_19_2012_10_20_49_PM_2.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03531
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_1.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03530
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_20_49_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03529
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

Untitled.png

Hydrostatic Level Transmitter

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-02600
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

10_19_2012_10_20_49_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02638
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_33_19_PM.png

Đo mức bằng nguyên lý từ - NIVOTRACK Series

Model : NIVOTRACK Series
Mã số : GV1-02640
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : N Series
Mã số : GV1-02639
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

Untitled_1.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-02601
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021