Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng

Flomec_Flow.png

Medium Capacity Oval Gear Meters (OM Series)

Model : OM
Mã số : GV1-07380
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

Flomec_Flow_1.png

Flow meter_Oval Gear Meters

Model : OM
Mã số : GV1-07381
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ng_h_o_lu_lng_nc_thi_dongyang.png

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Thải(Electromagnetic Flow Mete)

Model : DY-DDM
Mã số : GV1-07364
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : Call

KF700.jpg

Lưu lượng kế điện từ , KF700 , Flowtech , DN80

Model : KF700(MF720) -A-F-A-A-DN80-L-1-1-1-14-D
Mã số : GV1-03959
Brand : Flowtech
Đơn giá : Call

ng_h_o_lu_lng_du_Flomec.png

Đồng hồ đo lưu lượng dầu diesel

Model : D-Serie
Mã số : GV1-07365
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dạng Orifice

Model : KF600
Mã số : GV1-03921
Brand : Flowtech
Đơn giá : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_13_34_PM_1.png

Battery Totaliser - BT Series

Model : BT Series
Mã số : GV1-02847
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_07_07_PM.png

Batch Controllers - EB Series

Model : EB Series
Mã số : GV1-02668
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_10_06_01_AM.png

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02667
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_9_58_18_AM.png

Medium capacity flowmeters - OM015/OM025/OM040/OM050 Series

Model : OM015/OM025/OM040/OM050 Series
Mã số : GV1-02666
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_9_21_47_AM.png

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02665
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

1.png

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Dạng Cơ

Model : KM
Mã số : GV1-07366
Brand :
Đơn giá : Call

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-01172
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng khí, nước, hóa chất, type P

Model : PS-8-4-2-1+1-2-1-(40~400L/M)-0, Water, SS304
Mã số : 3833
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,190,000 VNĐ

JAR.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAR Series

Model : JAR Series
Mã số : GV1-01995
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAH.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAH Series

Model : JAH Series
Mã số : GV1-01996
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAT.png

Đồng hồ đo lưu lượng dầu - JAT - New-Flow

Model : JAT Series
Mã số : GV1-01997
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

10_27_2012_10_06_01_AM.png

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02856
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_23_48_PM_4.png

Rate Totaliser - RT Series

Model : RT Series
Mã số : GV1-02845
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ab.jpg

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02860
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02867
Brand : Flomec
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021