Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_type_4.jpg

Variable Area Type Flow Meter - N Type

Model : N Type
Mã số : GV1-02719
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MF200E_S_1.jpg

Metal Tube Flow Meter - MF200E-S Series

Model : MF200E-S Series
Mã số : GV1-02711
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-01172
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng khí, nước, hóa chất, type P

Model : PS-8-4-2-1+1-2-1-(40~400L/M)-0, Water, SS304
Mã số : 3833
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,190,000 VNĐ

JAT__Pulse_Transmitter_Type_1.jpg

Root Type Positive Displacement Flow Meter Model JAT (Pulse Transmitter Type)

Model : JAT Series
Mã số : GV1-03223
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAR.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAR Series

Model : JAR Series
Mã số : GV1-01995
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAH.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAH Series

Model : JAH Series
Mã số : GV1-01996
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAT.png

Đồng hồ đo lưu lượng dầu - JAT - New-Flow

Model : JAT Series
Mã số : GV1-01997
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

10_27_2012_10_06_01_AM.png

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02856
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_23_48_PM_4.png

Rate Totaliser - RT Series

Model : RT Series
Mã số : GV1-02845
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ab.jpg

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02860
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02867
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

Untitled.jpg

The Ultrasonic Flow Meter

Model : V1
Mã số : GV1-04076
Brand : MU
Đơn giá : Call

Untitled_2.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-3100/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04068
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 29,500,000 VNĐ

Untitled_1.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-2900/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04067
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 29,500,000 VNĐ

Untitled.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-2800/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04066
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 28,500,000 VNĐ

Untitled_6.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-3500/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04072
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 36,500,000 VNĐ

Untitled_7.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-3600/1/A/3/AC
Mã số : GV1-04073
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 39,000,000 VNĐ

Untitled_5.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-3400/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04071
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 32,000,000 VNĐ

Untitled_4.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-3300/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04070
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 31,000,000 VNĐ

Untitled_3.jpg

ELECTROMAGNETIC ASAMETERS

Model : AF6-3200/1/A/1/AC
Mã số : GV1-04069
Brand : ASA - ITALY
Đơn giá : 30,500,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ