Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

WF_Series.jpg

Wedge type flow element WF series

Model : WF_Series
Mã số : GV1-07458
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Nozzle.jpg

Long radius Nozzles

Model : Nozzle
Mã số : GV1-07457
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

venturi_tube.jpg

Classical Venturi tubes

Model : Venturi tube
Mã số : GV1-07456
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

CVA_CVD.jpg

Flow constant valve for purge meter

Model : CVA_CVD
Mã số : GV1-07455
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

nfb_series.jpg

Pitot type flow sensor NFB series

Model : NFB series
Mã số : GV1-07454
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

sgn_series.jpg

New-flow straightening vanes

Model : SGN series
Mã số : GV1-07453
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

opf200.jpg

Orifice plate type flow meter OPF200

Model : OPF200
Mã số : GV1-07452
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

opf_series.jpg

Orifice plate type flow meter

Model : OPF series
Mã số : GV1-07451
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ioa_series.jpg

Integral orifice assembly IOA series

Model : IOA series
Mã số : GV1-07450
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Orifice_Plate_and_Flange.jpg

Orifice Plate and Flange

Model : Orifice Plate and Flange
Mã số : GV1-07449
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

nmg_series.jpg

Electromagnetics flow meter

Model : NMG series
Mã số : GV1-07448
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SO_series.jpg

Sight Glass SO series

Model : SO series
Mã số : GV1-07447
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

nah.jpg

Flow sight glass gauge NAH

Model : NAH
Mã số : GV1-07446
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

f_series.jpg

Flow sight glass gauge F series

Model : F series
Mã số : GV1-07445
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

T_series.jpg

Flow sight glass gauge

Model : T series
Mã số : GV1-07444
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

fw.jpg

Flow sight glass gauge

Model : FW
Mã số : GV1-07443
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

hf200.jpg

Paddle wheel liquid flow meter HF200

Model : HF200
Mã số : GV1-07442
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

hf150.jpg

Mini type wheel flow meter HF150

Model : HF150
Mã số : GV1-07441
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

hf100.jpg

Paddle wheel liquid flow meter HF 100

Model : HF100
Mã số : GV1-07440
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ja_series.jpg

Root type positive displacement flow meter JA series

Model : JA series
Mã số : GV1-07439
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

kb_type.jpg

Variable area type flow meter (Rotameter) KB type

Model : KB type
Mã số : GV1-07438
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

n_type.jpg

Variable area type flow meter (Rotameter) N type

Model : N_type
Mã số : GV1-07437
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

np_type.jpg

Variable area type flow meter NP Type

Model : NP_type
Mã số : GV1-07436
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

p_type_1.jpg

Variable area type flow meter

Model : P_Type
Mã số : GV1-07434
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

images_4.jpg

Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals - APR2200ALW Series

Model : APR2200ALW Series
Mã số : GV1-02414
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call


ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021