Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

nmg_series.jpg

Electromagnetics flow meter

Model : NMG series
Mã số : GV1-07448
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

f_series.jpg

Flow sight glass gauge F series

Model : F series
Mã số : GV1-07445
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

tlfc.jpg

Mass flow controllers TLFC

Model : TLFC
Mã số : GV1-07431
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

fs25.jpg

Paddle flow switch for liquids - FS25

Model : FS25
Mã số : GV1-07425
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

pf_series.jpg

Lưu lượng kế dạng phao - Variable area type flow meter - PF series

Model : PF
Mã số : GV1-07417
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

fac.jpg

Acrylics plastic flow meter FAC series

Model : FAC
Mã số : GV1-07416
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

opf200.jpg

Orifice plate type flow meter OPF200

Model : OPF200
Mã số : GV1-07452
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

opf_series.jpg

Orifice plate type flow meter

Model : OPF series
Mã số : GV1-07451
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ja_series.jpg

Root type positive displacement flow meter JA series

Model : JA series
Mã số : GV1-07439
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

p_type_1.jpg

Variable area type flow meter

Model : P_Type
Mã số : GV1-07434
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

br250s.jpg

Metal tube flow meter BR250S

Model : BR250S
Mã số : GV1-07418
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

n_type.jpg

Variable area type flow meter (Rotameter) N type

Model : N_type
Mã số : GV1-07437
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

WF_Series.jpg

Wedge type flow element WF series

Model : WF_Series
Mã số : GV1-07458
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Nozzle.jpg

Long radius Nozzles

Model : Nozzle
Mã số : GV1-07457
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

venturi_tube.jpg

Classical Venturi tubes

Model : Venturi tube
Mã số : GV1-07456
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

CVA_CVD.jpg

Flow constant valve for purge meter

Model : CVA_CVD
Mã số : GV1-07455
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

nfb_series.jpg

Pitot type flow sensor NFB series

Model : NFB series
Mã số : GV1-07454
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

sgn_series.jpg

New-flow straightening vanes

Model : SGN series
Mã số : GV1-07453
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ioa_series.jpg

Integral orifice assembly IOA series

Model : IOA series
Mã số : GV1-07450
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Orifice_Plate_and_Flange.jpg

Orifice Plate and Flange

Model : Orifice Plate and Flange
Mã số : GV1-07449
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SO_series.jpg

Sight Glass SO series

Model : SO series
Mã số : GV1-07447
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

nah.jpg

Flow sight glass gauge NAH

Model : NAH
Mã số : GV1-07446
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

T_series.jpg

Flow sight glass gauge

Model : T series
Mã số : GV1-07444
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

fw.jpg

Flow sight glass gauge

Model : FW
Mã số : GV1-07443
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021