Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Flomec_Flow.png

Medium Capacity Oval Gear Meters (OM Series)

Model : OM
Mã số : GV1-07380
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

Flomec_Flow_1.png

Flow meter_Oval Gear Meters

Model : OM
Mã số : GV1-07381
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

product_0015_OM_small.jpg

Small Capacity Oval Gear Meters (OM Series)

Model : OM
Mã số : GV1-07379
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ng_h_o_lu_lng_du_Flomec.png

Đồng hồ đo lưu lượng dầu diesel

Model : D-Serie
Mã số : GV1-07365
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

EGM.jpg

Electronic Flowmeter (EGM Series)

Model : EGM
Mã số : GV1-07384
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

OM025ThreadedPPS.jpg

Oval Gear Chemical Flowmeters (OM Series)

Model : OM
Mã số : GV1-07383
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

OM025_mech_right.jpg

Oval Gear Mechanical Meters (OM Series)

Model : OM
Mã số : GV1-07382
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FCS_Hero_1_1.jpg

FCS Consumption Kit – Land

Model : FCS
Mã số : GV1-07386
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FCS_Hero_1.jpg

FCS Consumption Kit for Marine Use

Model : FCS
Mã số : GV1-07385
Brand : Flomec
Đơn giá : Call11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021