Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức bằng điện dung (capacitance level trans)

10_19_2012_9_46_54_PM.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-02634
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-220-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 2m

Model : CBR-220-2
Mã số : GV1-03971
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,000,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-215-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1.5m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03970
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,800,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03969
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,500,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m

Model : Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m
Mã số : GV1-03968
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,500,000 VNĐ

10_19_2012_9_46_54_PM_3.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03524
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM_2.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03523
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM_1.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03522
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03521
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021