Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức bằng điện dung (capacitance level trans)

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-220-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 2m

Model : CBR-220-2
Mã số : GV1-03971
Brand : Nivelco
Đơn giá : 20,000,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-215-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1.5m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03970
Brand : Nivelco
Đơn giá : 17,800,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 1m

Model : CBR-210-2
Mã số : GV1-03969
Brand : Nivelco
Đơn giá : 16,500,000 VNĐ

CTR_200_NIVOCAP.png

Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m

Model : Đo mức điện dung, model : CBR-205-2 , có hiển thị, 40-20Ma, 130 độ C, 0.5m
Mã số : GV1-03968
Brand : Nivelco
Đơn giá : 15,500,000 VNĐ

10_19_2012_9_46_54_PM_3.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03524
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM_2.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03523
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM_1.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03522
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-03521
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_9_46_54_PM.png

Đo mức bằng điện dung - NIVOCAP Series

Model : NIVOCAP Series
Mã số : GV1-02634
Brand : Nivelco
Đơn giá : CallLCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ