Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo magnehelic Dwyer

2000_23.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-20KPA
Mã số : GV1-01917
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_24.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-25KPA
Mã số : GV1-01916
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_25.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-30KPA
Mã số : GV1-01915
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_25.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-30KPA
Mã số : GV1-01437
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_24.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-25KPA
Mã số : GV1-01436
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_23.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-20KPA
Mã số : GV1-01435
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_22.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-15KPA
Mã số : GV1-01434
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_21.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-10KPA
Mã số : GV1-01433
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_20.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-8KPA
Mã số : GV1-01432
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_19.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-8KPA
Mã số : GV1-01431
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_18.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-5KPA
Mã số : GV1-01430
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_17.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-4KPA
Mã số : GV1-01429
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_16.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-3KPA
Mã số : GV1-01428
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_15.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-2KPA
Mã số : GV1-01427
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_14.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-1.5KPA
Mã số : GV1-01426
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_13.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-1KPA
Mã số : GV1-01425
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_12.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-100MM
Mã số : GV1-01424
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_11.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-80MM
Mã số : GV1-01423
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_10.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-50MM
Mã số : GV1-01422
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_9.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-25MM
Mã số : GV1-01421
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_8.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-10MM
Mã số : GV1-01420
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_7.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-6MM (0-6 mmH2O)
Mã số : GV1-01419
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_6.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-750pa
Mã số : GV1-01418
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call

2000_5.jpg

Magnehelic (Series 2000) DWYER - USA

Model : 2000-500pa
Mã số : GV1-01417
Brand : Dwyer
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021