Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Lưu lượng kế dạng phao New-Flow

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-01172
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng SF200

Model : SF200
Mã số : GV1-01387
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PF_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng PF Series

Model : PF SERIES
Mã số : GV1-01389
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng VF200

Model : VF200
Mã số : GV1-01388
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_P_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01386
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NP_type_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng NP-Type

Model : NP-TYPE
Mã số : GV1-01384
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_type_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng M-Type

Model : M-TYPE
Mã số : GV1-01383
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

OA_series_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng OA Series

Model : OA SERIES
Mã số : GV1-01382
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng FAC300

Model : FAC300
Mã số : GV1-01381
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FAC200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng FAC200

Model : FAC200
Mã số : GV1-01380
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VF_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng VF100

Model : VF100
Mã số : GV1-01379
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SF100.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng SF100

Model : SF100
Mã số : GV1-01378
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FAC_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng FAC SERIES

Model : FAC SERIES
Mã số : GV1-01377
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DS_series_with_needle_valve_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng DS SERIES

Model : DS series with needle valve
Mã số : GV1-01376
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DS_series_without_needle_valve_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng DS SERIES

Model : DS series without needle valve
Mã số : GV1-01375
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021