Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » SẢN PHẨM CỦA APLISENS-POLAND

images_4.jpg

Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals - APR2200ALW Series

Model : APR2200ALW Series
Mã số : GV1-02414
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

APLISENS_POLAND_1.png

Smart differential pressure transmitters with direct diaphragm seals

Model : APR-2000ALW Series
Mã số : GV1-02397
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

1.png

SMART PRESSURE TRANSMITTER - APC-2000ALV Series

Model : APC-2000ALV Series
Mã số : GV1-07644
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

SG25S_C.jpg

Smart level probes - SGE25Smart Series

Model : SGE25Smart Series
Mã số : GV1-02507
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

C4.png

Temperature Sensor - CTC3 Series

Model : CTC3 Series
Mã số : GV1-02432
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

index.jpg

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER - APRE2000PD Series

Model : APRE2000PD Series
Mã số : GV1-02409
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

1_11_2012_2_14_21_AM.png

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER - APR-2000ALW Series

Model : APR-2000ALW Series
Mã số : GV1-02405
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

3.png

SMART LEVEL PROBE - APC-2000ALW/SG Series

Model : APC-2000ALW/SG Series
Mã số : GV1-02401
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call
10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

images_4.jpg

Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals - APR2200ALW Series

Model : APR2200ALW Series
Mã số : GV1-02414
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call


ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021