Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải Pháp Đo Mức Level Gauge » Đo mức flat level gauge, reflex level gauge

9_14_2011_11_50_32_PM_1.png

Reflex Type Liquid Level Gauge - R Series

Model : R Series
Mã số : GV1-03386
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_50_32_PM_7.png

Reflex Type Liquid Level Gauge - R Series

Model : R Series
Mã số : GV1-03392
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_54_47_PM_8.png

Transparent Type Liquid Level Gauge - T Series

Model : T Series
Mã số : GV1-03402
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_59_11_PM_7.png

Kính thủy quan sát mực chất lỏng trong bồn

Model : B Series
Mã số : GV1-03410
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021