Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

10_21_2012_12_38_10_AM_2.png

THERMOCONT - TN Series

Model : tn
Mã số : GV1-03608
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03606
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

gfgf.jpg

LEP-121 AnaCONT

Model : LEP-121 AnaCONT
Mã số : GV1-03982
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM_3.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03628
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM_2.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03627
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM_1.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03626
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03625
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM_3.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03620
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM_2.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03619
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM_1.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03618
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03617
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM_3.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03616
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM_2.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03615
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM_1.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03614
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03613
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_22_14_AM_3.png

Parshall - Parshall Series

Model : Parshall Series
Mã số : GV1-03612
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_22_14_AM_2.png

Parshall - Parshall Series

Model : Parshall Series
Mã số : GV1-03611
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_22_14_AM_1.png

Parshall - Parshall Series

Model : Parshall Series
Mã số : GV1-03610
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_22_14_AM.png

Parshall - Parshall Series

Model : Parshall Series
Mã số : GV1-03609
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM_3.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03605
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM_1.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03607
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_44_38_AM_3.png

THERMOCONT - TSP Series

Model : TSP Series
Mã số : GV1-03604
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_44_38_AM_2.png

THERMOCONT - TSP Series

Model : TSP Series
Mã số : GV1-03603
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_44_38_AM_1.png

THERMOCONT - TSP Series

Model : TSP Series
Mã số : GV1-03602
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ