Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Cm_bin_o_nhit__a_im_ca_Nivelco.png

Cảm biến đo nhiệt độ đa điểm của Nivelco

Model : Multi-point Temperature Transmitters
Mã số : GV1-07645
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_22_2012_11_46_10_PM.png

MultiCONT - MultiCONT Series

Model : MultiCONT Series
Mã số : GV1-02652
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_2_28_31_PM.png

UNICONT - PD Series

Model : PD Series
Mã số : GV1-02664
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_2_15_01_PM.png

UNICONT - PM400 Series

Model : PM400 Series
Mã số : GV1-02661
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_23_2012_1_49_07_PM.png

UNICOMM - SAT304 Series

Model : SAT304 Series
Mã số : GV1-02656
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-02641
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM.png

THERMOCONT - TN Series

Model : TN Series
Mã số : GV1-03606
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_21_2012_12_38_10_AM_2.png

THERMOCONT - TN Series

Model : tn
Mã số : GV1-03608
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

gfgf.jpg

LEP-121 AnaCONT

Model : LEP-121 AnaCONT
Mã số : GV1-03982
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM_3.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03628
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM_2.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03627
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM_1.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03626
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : NIVOPRESS - N Series
Mã số : GV1-03625
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM_3.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03620
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM_2.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03619
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM_1.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03618
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_03_05_AM.png

AnaCONT - LE Series

Model : LE Series
Mã số : GV1-03617
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM_3.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03616
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM_2.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03615
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM_1.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03614
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_18_00_AM.png

AnaCONT - LEK Series

Model : LEK Series
Mã số : GV1-03613
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_22_14_AM_3.png

Parshall - Parshall Series

Model : Parshall Series
Mã số : GV1-03612
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_20_2012_12_22_14_AM_2.png

Parshall - Parshall Series

Model : Parshall Series
Mã số : GV1-03611
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021