Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

product_0010_TP_meter.jpg

Reliable Turbo Pulse Turbine Flowmeters

Model : TP
Mã số : GV1-07376
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

G2SXXXQ9_Fittings.jpg

Precision Turbine Meters (G2 Series)

Model : G2
Mã số : GV1-07373
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

02_Series_Meters_Hero_1.jpg

02 Series Electronic Flowmeter with Scaled Pulse Output

Model : 02
Mã số : GV1-07378
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

1_inch_A1s_Hero1_1.jpg

A1 Series (Commercial Grade Meters)

Model : A1
Mã số : GV1-07377
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

GSCPS_FOR_WEB_PPT.jpg

High-Temperature Precision Turbine Meters (G Series)

Model : G2
Mã số : GV1-07374
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

TM05SQ9_Hero1.jpg

TM Series (Water Meters)

Model : TM
Mã số : GV1-07375
Brand : Flomec
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021