Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, đo nước thải, nước sạch

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM25F, DN25, 0.6 ~ 12 m3/h

Model : DY-DCM25F
Mã số : GV1-04199
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 25,700,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM450F, DN450, 300 ~ 6000 m3/h

Model : DY-DCM450F
Mã số : GV1-04213
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 1,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM400F, DN400, 225 ~ 4500 m3/h

Model : DY-DCM400F
Mã số : GV1-04212
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 1,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM15F, DN15, 0.3 ~ 6 m3/h

Model : DY-DCM15F
Mã số : GV1-04197
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 25,300,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM65F, DN65, 6 ~ 120 m3/h

Model : DY-DCM10F
Mã số : GV1-04203
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 29,200,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-04202
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM250F, DN250, 0.12 ~ 2.4 m3/h

Model : DY-DCM10F
Mã số : GV1-04208
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 57,000,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM40F, DN40, 1.8 ~ 36 m3/h

Model : DY-DCM40F
Mã số : GV1-04201
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,100,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM150F, DN150, 30 ~ 600 m3/h

Model : DY-DCM150F
Mã số : GV1-04207
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 39,500,000 VNĐ
Price for distributor : Đăng nhập để xem giá

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM80F, DN80, 9 ~ 180 m3/h

Model : DY-DCM80F
Mã số : GV1-04204
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 32,640,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM125F, DN125, 21 ~ 420 m3/h

Model : DY-DCM125F
Mã số : GV1-04206
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 38,700,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM100F, DN100, 12 ~ 240 m3/h

Model : DY-DCM100F
Mã số : GV1-04205
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 33,500,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM200F, DN200, 54 - 1080 m3/h

Model : DY-DCM200F
Mã số : GV1-04209
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 42,000,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM10F, DN10, 0.12 ~ 2.4 m3/h

Model : DY-DCM10F
Mã số : GV1-04196
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 24,880,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM300F, DN300, 120 ~ 2400 m3/h

Model : DY-DCM300F
Mã số : GV1-04210
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 72,000,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM350F, 350 mm (JIS10K) , 165 ~ 3300 m3/h

Model : DY-DCM350F
Mã số : GV1-04211
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 85,630,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM32F, DN32, 1.2 ~ 24 m3/h

Model : DY-DCM32F
Mã số : GV1-04200
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,100,000 VNĐ

dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM20F, DN20, 0.45 ~ 9 m3/h

Model : DY-DCM20F
Mã số : GV1-04198
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 25,500,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021