Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Phao dây Báo Mức Nước, Nước Thải - Matic - Italy

12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03831
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_17.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03799
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_20.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03802
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_33.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03815
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_31.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03813
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_26.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03808
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_24.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03806
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_22.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03804
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_21.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03803
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_46.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03828
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_47.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03829
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-02612
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-02613
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03781
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_1.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03783
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_2.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03784
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_3.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03785
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_4.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03786
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_5.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03787
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_9.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03791
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_10.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03792
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03795
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ