Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Phao dây Báo Mức Nước, Nước Thải - Matic - Italy

13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-02612
Brand : Matic
Đơn giá : Call

13.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-07652
Brand : Matic
Đơn giá : Call

12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03831
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_17.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03799
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_20.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03802
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_33.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03815
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_31.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03813
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_26.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03808
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_24.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03806
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_22.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03804
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_21.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03803
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_46.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03828
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_47.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03829
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-02613
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03781
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_1.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03783
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_2.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03784
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_3.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03785
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_4.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03786
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_5.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03787
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_9.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03791
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

12_10.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03792
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021