Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Untitled.png

CÔNG TY CAO VIỆT CƯỜNG - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI NIVELCO TẠI VIỆT NAM

Model : Nivelco
Mã số : GV1-04074
Brand : MU
Đơn giá : Call

1.jpg

SMART PRESSURE TRANSMITTER

Model : APC-2000ALW
Mã số : GV1-04077
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

2.jpg

SMART PRESSURE TRANSMITTER

Model : APCE-2000
Mã số : GV1-04078
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

3.jpg

SMART PRESSURE TRANSMITTER

Model : PCE-28.SMART
Mã số : GV1-04079
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

4.jpg

PRESSURE TRANSMITTER

Model : PCE-28
Mã số : GV1-04080
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

5.jpg

PRESSURE TRANSMITTER

Model : AS
Mã số : GV1-04081
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

6.jpg

MANIFOLDS VALVE

Model : VM-3 and VM-5
Mã số : GV1-04082
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

1_1.jpg

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Model : APR-2000ALW
Mã số : GV1-04083
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

2_1.jpg

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER WITH TWO DIAPHRAGM SEALS

Model : APR-2200AL W or APRE-2200
Mã số : GV1-04084
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

3_1.jpg

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER WITH DIRECT DIAPHRAGM SEALS

Model : APRE-2000PD, APRE-2000PZ, APR-2000ALE, APR-2000ALW
Mã số : GV1-04085
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

4_1.jpg

SMART DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Model : APRE-2000
Mã số : GV1-04086
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

5_1.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Model : PRE-28
Mã số : GV1-04087
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

6_1.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

Model : AS-dP
Mã số : GV1-04088
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call

1.jpg

Intrinsically Safe Portable Dewpoint Hygrometer

Model : DSP-Ex
Mã số : GV1-04089
Brand : MU
Đơn giá : Call

2.jpg

Intrinsically Safe Dewpoint Transmitter

Model : ADHT-Ex
Mã số : GV1-04090
Brand : MU
Đơn giá : Call

3.jpg

Intrinsically Safe Portable Dewpoint Hygrometer

Model : SADPµ
Mã số : GV1-04091
Brand : MU
Đơn giá : Call

4.jpg

Mains Rechargeable Dew Point Hygrometer

Model : DSP-Rm
Mã số : GV1-04092
Brand : MU
Đơn giá : Call

5.jpg

Sample Flow Dewpoint Meter

Model : DSP-FCI
Mã số : GV1-04093
Brand : MU
Đơn giá : Call

6.jpg

Portable Dew Point Meter

Model : SADPmini
Mã số : GV1-04094
Brand : MU
Đơn giá : Call

7.jpg

Dewpoint Analyzer

Model : DS2000
Mã số : GV1-04095
Brand : MU
Đơn giá : Call

8.jpg

Portable Dew Point Hygrometer for SF6

Model : P35
Mã số : GV1-04096
Brand : MU
Đơn giá : Call

9.jpg

Intrinsically Safe Dew Point Meter

Model : Ex
Mã số : GV1-04097
Brand : MU
Đơn giá : Call

10.jpg

Dewpoint Analyzer

Model : DS1200
Mã số : GV1-04098
Brand :
Đơn giá : Call

11.jpg

Dew-Point Transmitter Range

Model : AMT
Mã số : GV1-04099
Brand : MU
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021