Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp báo mức chất lỏng (level switch) » Báo mức bằng phao dây (float level switch)

10_11_2012_11_15_32_PM.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03720
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_3.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03723
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_2.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03722
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_1.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03721
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_3.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03719
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_2.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03718
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_1.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03717
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03716
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW - 100 Series
Mã số : GV1-02603
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL - 100 Series
Mã số : GV1-02602
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021