Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp báo mức chất lỏng (level switch) » Báo mức bằng phao dây (float level switch)

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 850,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_3.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03723
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_2.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03722
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM_1.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03721
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL-100 Series
Mã số : GV1-03720
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_3.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03719
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_2.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03718
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM_1.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03717
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW-100 Series
Mã số : GV1-03716
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_18_11_PM.png

Phao dây NIVOFLOAT - NW-100 Series

Model : NW - 100 Series
Mã số : GV1-02603
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐ

10_11_2012_11_15_32_PM.png

NIVOFLOAT - NL-100 Series

Model : NL - 100 Series
Mã số : GV1-02602
Brand : Nivelco
Đơn giá : 1,100,000 VNĐLCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ