Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

DT_VDT123_DTC123.jpg

Đồng hồ áp suất màng (Diaphragm Seal Pressure Gauge)

Model : DT_VDT123_DTC123
Mã số : GV1-07545
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

POT_2.jpg

Seal & condensate pot POT-2 series

Model : POT_2
Mã số : GV1-07581
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

POT_1.jpg

Seal & condensate pot POT-1 series

Model : POT_1
Mã số : GV1-07580
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

U_Series.jpg

U- TUBE manometer U Series

Model : U_Series
Mã số : GV1-07579
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

AHM_Series.jpg

Air header & manifold AHM Series

Model : AHM_Series
Mã số : GV1-07578
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PT5000.jpg

Pressure transmitter PT5000

Model : PT5000
Mã số : GV1-07577
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PT3100.jpg

Pressure transmitter PT3100

Model : PT3100
Mã số : GV1-07576
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3500.jpg

Digital pressure gauge 2.5" DPG3500

Model : DPG3500
Mã số : GV1-07575
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3000T.jpg

Digital pressure gauge 3" DPG3000T

Model : DPG3000T
Mã số : GV1-07574
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3650.jpg

Digital compound pressure gauge 1.5" DPG3650

Model : DPG3650
Mã số : GV1-07573
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3800.jpg

Digital refrigerant pressure gauge 2.5" DPG3800

Model : DPG3800
Mã số : GV1-07572
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3700.jpg

Digital vacuum gauge 2.5" DPG3700

Model : DPG3700
Mã số : GV1-07571
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3600.jpg

Digital pressure gauge 1.5" DPG3600

Model : DPG3600
Mã số : GV1-07570
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG3100T.jpg

1" digital pressure switch DPG3100T

Model : DPG3100T
Mã số : GV1-07569
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Differential pressure gauge 3" DPG3000

Model : DPG3000
Mã số : GV1-07568
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH400.jpg

Differential pressure gauge DPH400

Model : DPH400
Mã số : GV1-07567
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG5000.jpg

Differential pressure gauge DPG5000

Model : DPG5000
Mã số : GV1-07565
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG4000.jpg

Differential pressure gauge DPG4000

Model : DPG4000
Mã số : GV1-07566
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH300.jpg

Differential pressure gauge DPH300

Model : DPH300
Mã số : GV1-07564
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH200.jpg

Differential pressure gauge DPH200

Model : DPH200
Mã số : GV1-07563
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH.jpg

Differential pressure gauge DPH series

Model : DPH
Mã số : GV1-07562
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPS2300X.jpg

Differential pressure switch explosion proof type DPS2300X

Model : DPS2300X
Mã số : GV1-07561
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPS2200X.jpg

Differential pressure switch explosion proof type DPS2200X

Model : DPS2200X
Mã số : GV1-07560
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPS2200W.jpg

Differential pressure switch IP66 DPS2200W

Model : DPS2200W
Mã số : GV1-07559
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
10_21_2012_12_58_03_AM.png

Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature transmitters)

Model : TT Series
Mã số : GV1-02647
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

images_4.jpg

Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals - APR2200ALW Series

Model : APR2200ALW Series
Mã số : GV1-02414
Brand : Aplisens
Đơn giá : Call


ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ

ng_h_p_sut_Apeuro_1.png

Đồng hồ đo áp suất inox chân đồng Apeuro

Model : P300-L-OA-2,5"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07409
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021