Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng » Đo lưu lượng khí ga

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-07-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3881
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-05-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D/P 3 kg/cm²
Mã số : 3883
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-03-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3884
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-07-A-1-W+(1+2)-(A+B)-1-1-D/P 3 kg/cm²
Mã số : 3882
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ

TLFC_1.jpg

Mass Flow Controller - TLFC Series

Model : TLFC Series
Mã số : GV1-02801
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-03-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3885
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,000,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ