Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Series WLS - Magnetic Float Level Switch - Phao báo mức dầu New-Flow

380_WLS_303.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH

Model : WLS303-B-F-2-C-8-1-C-A-1400mm-200mm-700mm-1300mm
Mã số : BV1-00005
Brand : New-Flow
List Price : 7,500,000 VNĐ

380_WLS_303.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH

Model : WLS303-B-F-2-C-8-1-C-A-1400mm-200mm-700mm-1300mm
Mã số : BV1-00004
Brand : New-Flow
List Price : 7,500,000 VNĐ

380_WLS_303.jpg

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH

Model : WLS303-B-F-2-C-8-1-C-A-1400mm-200mm-700mm-1300mm
Mã số : BV1-00003
Brand : New-Flow
List Price : 7,500,000 VNĐ0908 507 021