Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

PU_Series.jpg

Explosion proof type hexagon socket plug PU Series

Model : PU_Series
Mã số : GV1-07638
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

EU_Series.jpg

Explosion proof type union EU Series

Model : EU_Series
Mã số : GV1-07637
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ECG_Series.jpg

Explosion proof type cable gland ECG Series

Model : ECG_Series
Mã số : GV1-07636
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

CF_CT.jpg

Cooling element

Model : CF_CT
Mã số : GV1-07635
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SU_Series.jpg

Syphon SU Series

Model : SU_Series
Mã số : GV1-07634
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SY_Series.jpg

Syphon SY Series

Model : SY_Series
Mã số : GV1-07633
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

OPT.jpg

Over pressure protection OPT

Model : OPT
Mã số : GV1-07632
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FR_Series.jpg

Flushing rings FR Series

Model : FR_Series
Mã số : GV1-07631
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Tube_Fittings.jpg

Tube Fittings

Model : Tube_Fittings
Mã số : GV1-07630
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Spools__Flanges.jpg

Spools and flanges

Model : Spools & Flanges
Mã số : GV1-07629
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Accessories_For_Pressure_Gauge.jpg

Accessories for pressure Gauges

Model : Accessories_For_Pressure_Gauge
Mã số : GV1-07628
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Flange_Adapters.jpg

Accessories of flange adapters

Model : Flange_Adapters
Mã số : GV1-07627
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Thread_Adapters.jpg

Accessories of thread adapters

Model : Thread_Adapters
Mã số : GV1-07626
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_25_2011_11_16_58_PM_1.png

Guage Damper - D2 Type

Model : D2 Type
Mã số : GV1-02109
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021