Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Công tắc dòng chảy NEW-FLOW

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FS_25R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS25R

Model : FS25R
Mã số : GV1-01144
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FS20X_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01141
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FS20R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01140
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FS40R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS40R

Model : FS40R
Mã số : GV1-01139
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,600,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021