Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

NH6F.jpg

3,4,5 way flanged ball valve

Model : NH6F
Mã số : GV1-07625
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BA12D.jpg

PFA lined ball valves BA12D series

Model : BA12D
Mã số : GV1-07624
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BA21.jpg

PFA lined ball valves BA21 series

Model : BA21
Mã số : GV1-07623
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NH2F_F1.jpg

2-piece flanged ball valves

Model : NH2F_F1
Mã số : GV1-07622
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NH2F_F4.jpg

2-piece flanged ball valve

Model : NH2F_F4
Mã số : GV1-07621
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BC33.jpg

Two-piece ball valve BA33 series with mounting pad

Model : BC33
Mã số : GV1-07620
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BC32.jpg

Two-piece ball valve BA32 series with mounting pad

Model : BC32
Mã số : GV1-07619
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BA33.jpg

Two-piece ball valve BA33 series

Model : BA33
Mã số : GV1-07618
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_3MH.jpg

Sanitary ball valves with low position pad

Model : N_3MH
Mã số : GV1-07617
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NY_4H.jpg

Sanitary 3 ways ball valve

Model : NY_4H
Mã số : GV1-07616
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NH1FPN16_NL.jpg

1-piece flanged ball valve NH1FPN16-NL series

Model : NH1FPN16_NL
Mã số : GV1-07615
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BA32.jpg

Two-piece ball valve BA32 series

Model : BA32
Mã số : GV1-07614
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NH3TP.jpg

3-piece high pressure ball valve NH3TP series

Model : NH3TP
Mã số : GV1-07613
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_3MDBL.jpg

Valve N-3MDBL

Model : N_3MDBL
Mã số : GV1-07612
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_3MD.jpg

3-piece ball valve with high position pad

Model : N_3MD
Mã số : GV1-07611
Brand : Flow-cell
Đơn giá : Call

N_3BL.jpg

Extend connection ball valve - without mounting pad N-3BL

Model : N_3BL
Mã số : GV1-07610
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_3.jpg

3-piece ball valves without mounting pad

Model : N_3
Mã số : GV1-07609
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NA3TPN500.jpg

3-piece high pressure ball valve NA3TPN500 series

Model : NA3TPN500
Mã số : GV1-07608
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NH2T.jpg

2-piece ball valve NH2T series with direct mounting pad

Model : NH2T
Mã số : GV1-07607
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NR_1.jpg

One piece ball valve NR-1

Model : NR_1
Mã số : GV1-07606
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ND1T.jpg

1-piece ball valve

Model : ND1T
Mã số : GV1-07605
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Valve_Series.jpg

Valve Series

Model : Valve_Series
Mã số : GV1-07604
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N2_LP.jpg

Full bore safety valves N2-LP

Model : N2_LP
Mã số : GV1-07603
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FSF_1P_2P.jpg

Full bore safety valves FSF-1P/FSF-2P

Model : FSF_1P_2P
Mã số : GV1-07602
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021