Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
Flomec.jpg
APLISENS.jpg
omega.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
4.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Hiện có 2724 Sản phẩm

200_3.jpg

Catalogue New Flow

Model : Newflow
Mã số : GV1-07662
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_VDT123_DTC123.jpg

Đồng hồ đo áp suất dạng màng (Diaphragm Seal Pressure Gauge)

Model : DT_VDT123_DTC123
Mã số : GV1-07545
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

AY_AI_AYQS.jpg

Đồng hồ đo nhiệt độ(Temperature Gauge)

Model : AY_AI_AYQS
Mã số : GV1-07493
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_Series.jpg

Thiết bị đo mức dạng từ New-Flow-Magnetic level gauge M series

Model : M_Series
Mã số : GV1-07471
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_16_2011_12_57_19_AM_16.png

Đo mức bằng ống thuỷ tinh, model SL, New-Flow

Model : SL Series
Mã số : GV1-03455
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT_Series.jpg

Cảm Biến Mức Dạng Phao - Magnetic float level transmitter LT series

Model : LT Series
Mã số : GV1-07461
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LS_Series.jpg

Báo Mức Dạng Thẳng-Magnetic float level switch LS series

Model : LS Series
Mã số : GV1-07460
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_204.jpg

Công tắc báo mức - Horizontal magnetic switch explosion proof LXT 204 flange type

Model : LXT_204
Mã số : GV1-07466
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT_204.jpg

Công tắc báo mức - Horizontal magnetic switch LT 204 flange type

Model : LT_204
Mã số : GV1-07465
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LR_Series.jpg

Công tắc báo mức-Horizontal magnetic switch LR series

Model : LR_Series
Mã số : GV1-07464
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LQ_Series.jpg

Phao báo mức-Cable float level switch LQ series

Model : LQ_Series
Mã số : GV1-07459
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

R_T_B_Series.jpg

Báo mức chất lỏng - Liquid level gauge R_T_B_Series

Model : R_T_B_Series
Mã số : GV1-07476
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

nmg_series.jpg

Electromagnetics flow meter

Model : NMG series
Mã số : GV1-07448
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

f_series.jpg

Flow sight glass gauge F series

Model : F series
Mã số : GV1-07445
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

tlfc.jpg

Mass flow controllers TLFC

Model : TLFC
Mã số : GV1-07431
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

fs25.jpg

Paddle flow switch for liquids - FS25

Model : FS25
Mã số : GV1-07425
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

pf_series.jpg

Lưu lượng kế dạng phao - Variable area type flow meter - PF series

Model : PF
Mã số : GV1-07417
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

fac.jpg

Acrylics plastic flow meter FAC series

Model : FAC
Mã số : GV1-07416
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

opf200.jpg

Orifice plate type flow meter OPF200

Model : OPF200
Mã số : GV1-07452
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

opf_series.jpg

Orifice plate type flow meter

Model : OPF series
Mã số : GV1-07451
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

ja_series.jpg

Root type positive displacement flow meter JA series

Model : JA series
Mã số : GV1-07439
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

p_type_1.jpg

Variable area type flow meter

Model : P_Type
Mã số : GV1-07434
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

br250s.jpg

Metal tube flow meter BR250S

Model : BR250S
Mã số : GV1-07418
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

n_type.jpg

Variable area type flow meter (Rotameter) N type

Model : N_type
Mã số : GV1-07437
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
0908 507 021