Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Hiện có 2910 Sản phẩm

JA_2.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (High Flow), SS316

Model : JAH-5-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04858
Brand : New-Flow
Đơn giá : 208,860,000 VNĐ

JA_2.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (High Flow), SS316

Model : JAH-5-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-07358
Brand : New-Flow
Đơn giá : 208,860,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 200 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-200R-A-1
Mã số : GV1-07356
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 140 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-140R-A-1
Mã số : GV1-07355
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 100 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-100R-A-1
Mã số : GV1-07354
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 60 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-60R-A-1
Mã số : GV1-07353
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 40 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-40R-A-1
Mã số : GV1-07352
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 30 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-30R-A-1
Mã số : GV1-07351
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 14 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-14R-A-1
Mã số : GV1-07350
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 11 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-11R-A-1
Mã số : GV1-07349
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 6", 0 ~ 9 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-B-09R-A-1
Mã số : GV1-07348
Brand : New-Flow
Đơn giá : 4,700,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 200 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-200R-A-1
Mã số : GV1-07347
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 140 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-140R-A-1
Mã số : GV1-07346
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 100 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-100R-A-1
Mã số : GV1-07345
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 60 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-60R-A-1
Mã số : GV1-07344
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 40 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-40R-A-1
Mã số : GV1-07343
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 30 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-30R-A-1
Mã số : GV1-07342
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 14 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-14R-A-1
Mã số : GV1-07341
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 11 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-11R-A-1
Mã số : GV1-07340
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

DPH_optimized.jpg

DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE - DPH, 4", 0 ~ 9 Psi, 1/4” NPT(F)

Model : DPH-A-09R-A-1
Mã số : GV1-07339
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,900,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 5000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P5000-1-U
Mã số : GV1-07338
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 3000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P3000-1-U
Mã số : GV1-07337
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,100,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 2000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P2000-1-U
Mã số : GV1-07336
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ

PT3100_optimized.jpg

PRESSURE TRANSMITTER - PT3100, 0 ~ 1000 Psi, 1/4" NPT(M)

Model : PT3100-P1000-1-U
Mã số : GV1-07335
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,980,000 VNĐ