Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng » Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dạng Orifice dùng cho nước

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN125, 25~125 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN125, 25~125 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03911
Brand :
Đơn giá : 16,070,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN200, 70~350 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN200, 70~350 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03921
Brand :
Đơn giá : 23,210,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN150, 40~200 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN150, 40~200 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03910
Brand :
Đơn giá : 20,350,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN100, 18~90 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN100, 18~90 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03912
Brand :
Đơn giá : 14,280,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN65, 7~35 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN65, 7~35 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03914
Brand :
Đơn giá : 11,070,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN50, 4~20 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN50, 4~20 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03915
Brand :
Đơn giá : 9,640,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN40, 2~10 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN40, 2~10 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03916
Brand :
Đơn giá : 14,800,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN32, 1.4~7 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN32, 1.4~7 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03917
Brand :
Đơn giá : 7,850,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN25, 1~5 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN25, 1~5 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03918
Brand :
Đơn giá : 7,140,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN20, 0.5~2.5 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN20, 0.5~2.5 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03919
Brand :
Đơn giá : 6,600,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN15, 0.2~1 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN15, 0.2~1 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03920
Brand :
Đơn giá : 6,430,000 VNĐ

300x300_fmax_380_TF_6_31.jpg

KF600, DN80, 7~50 M3/H, WATER (Orifice Type)

Model : KF600, DN80, 7~50 M3/H, WATER (Orifice Type)
Mã số : GV1-03913
Brand :
Đơn giá : 14,800,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ