Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ đo lưu lượng » Đồng hồ đo lưu lượng New-Flow

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-01172
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M.jpg

Đồng hồ đo lưu lượng khí, nước, hóa chất, type P

Model : PS-8-4-2-1+1-2-1-(40~400L/M)-0, Water, SS304
Mã số : 3833
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,190,000 VNĐ

JAR.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAR Series

Model : JAR Series
Mã số : GV1-01995
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAH.png

Roots Type Positive Displacement Flow Meter - JAH Series

Model : JAH Series
Mã số : GV1-01996
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JAT.png

Đồng hồ đo lưu lượng dầu - JAT - New-Flow

Model : JAT Series
Mã số : GV1-01997
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

TLFC_4.jpg

Mass Flow Controller (Ổn định lưu lượng) - TLFC Series

Model : TLFC-07-A-1-W-(1+2)-(A+B)-1-1-D.P.(3 kg/cm2)
Mã số : 3881
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,000,000 VNĐ

NR.jpg

Variable Area Type Flow Meter - NR Type

Model : NR Type
Mã số : GV1-02805
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

TAF_2.jpg

Mass Flow Meter without LCD Display - TAF Series

Model : TAF Series
Mã số : GV1-02919
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BPF300.jpg

Plastic Tube Flow Meter - BPF300 Series

Model : BPF300 Series
Mã số : GV1-03190
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

JA_Standard_Type.jpg

Root Type Positive Displacement Flow Meter Model JA

Model : JA Series
Mã số : GV1-03212
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-03257
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

TSF_1_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng TSF SERIES

Model : TSF SERIES
Mã số : GV1-03232
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

bf_300_1.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-03202
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BF300E.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300E Series

Model : BF300E Series
Mã số : GV1-03196
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_8_2011_9_59_47_PM.png

Flow Constant Valve For Purge Meter - CVD Series

Model : CVD Series
Mã số : GV1-03180
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DF_1.jpg

Metal Tube Flow Meter - DF-1 Series

Model : DF-1 Series
Mã số : GV1-03175
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DF_2.jpg

Metal Tube Flow Meter - DF-2 Series

Model : DF-2 Series
Mã số : GV1-03170
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_8_2011_11_13_45_PM.png

Flow Sight Glass Gauge - FB Series

Model : FB Series
Mã số : GV1-03150
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FAC200.jpg

Acrylic Plastic Flow Meter - FAC200 Series

Model : FAC200 Series
Mã số : GV1-03140
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FBC.jpg

Acrylic Plastic Flow Meter - FBC Series

Model : FBC Series
Mã số : GV1-03125
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FS_type.jpg

Flow Sight Glass - FS Type

Model : FS Type
Mã số : GV1-03120
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021