Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » BÁO MỨC( LEVEL) » Công tắc Báo Mức Dạng Phao New-Flow

LR_201W_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LR SERIES

Model : LR SERIES
Mã số : GV1-01250
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT204_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT204 FLANGE TYPE

Model : LT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01256
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_37_02_PM.png

Float Level Switch One Stage Series - EDX602 Series

Model : EDX602 Series
Mã số : GV1-02026
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT205_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT/LXT205 VERTICAL TYPE

Model : LT/LXT205 VERTICAL TYPE
Mã số : GV1-01251
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_204_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT204 FLANGE TYPE

Model : LXT204 FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01252
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_203F_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT203F FLANGE TYPE For High Temperature

Model : LXT203F FLANGE TYPE For High Temperature
Mã số : GV1-01254
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT202_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT202 SQUARE FLANGE TYPE

Model : LT202 SQUARE FLANGE TYPE
Mã số : GV1-01258
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LS_2_2.jpg

Công tắc phao báo mức dầu New-Flow, model WLS

Model : LS SERIES
Mã số : GV1-01264
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LTX_204.jpg

Báo mức dạng phao, model LXT204

Model : LXT204
Mã số : GV1-02396
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_16_2011_12_03_53_AM.png

Magnetic Float Level Transmitter - LT Series

Model : LT Series
Mã số : GV1-02037
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_36_50_PM.png

Float Level Switch One Stage Series - EDW602 Series

Model : EDW602 Series
Mã số : GV1-02025
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_33_07_PM.png

Float-Operated Level - EDX601 Series

Model : EDX601 Series
Mã số : GV1-02024
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

9_14_2011_11_32_48_PM.png

Float-Operated Level - EDW601 Series

Model : EDW601 Series
Mã số : GV1-02023
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LS_1_2.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LS SERIES

Model : LS SERIES
Mã số : GV1-01263
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT_2_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT SERIES

Model : LT SERIES
Mã số : GV1-01262
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT_1_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT SERIES

Model : LT SERIES
Mã số : GV1-01261
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT201_2.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT201 THREAD TYPE

Model : LT201 THREAD TYPE
Mã số : GV1-01259
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LT203_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LT203 FLANGE TYPE For High Temperature

Model : LT203 FLANGE TYPE For High Temperature
Mã số : GV1-01257
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_201_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT201 THREAD TYPE

Model : LXT201 THREAD TYPE
Mã số : GV1-01255
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

LXT_203S_2.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức LXT203S THREAD TYPE For High Temperature

Model : LXT203S THREAD TYPE For High Temperature
Mã số : GV1-01253
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

EDW_100_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức EDW100 & EDX100

Model : EDW100 & EDX100
Mã số : GV1-01249
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

200_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức EDW200 & EDX200

Model : EDW200 & EDX200
Mã số : GV1-01248
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

300_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức EDW300 & EDX300

Model : EDW300 & EDX300
Mã số : GV1-01247
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

EDW_601_1.jpg

Thiết Bị Đo Mức, Báo Mức EDW601 & EDX601

Model : EDW601 & EDX601
Mã số : GV1-01246
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021