Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Hiện có 37 Sản phẩm

10_27_2012_10_06_01_AM.png

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02856
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_23_48_PM_4.png

Rate Totaliser - RT Series

Model : RT Series
Mã số : GV1-02845
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ab.jpg

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02860
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02867
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

LCD.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02868
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_7.jpg

Medium capacity flowmeters - Đồng hồ đo dầu theo nguyên lý bánh răng

Model : OM015/OM025/OM040/OM050 Series
Mã số : GV1-02863
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_6.jpg

Medium capacity flowmeters - OM015/OM025/OM040/OM050 Series

Model : OM015/OM025/OM040/OM050 Series
Mã số : GV1-02864
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ab_3.jpg

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02857
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ab_2.jpg

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02858
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

ab_1.jpg

Large capacity flowmeters - OM080/OM80H/OM100 Series

Model : OM080/OM80H/OM100 Series
Mã số : GV1-02859
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_9.jpg

Medium capacity flowmeters - OM015/OM025/OM040/OM050 Series

Model : OM015/OM025/OM040/OM050 Series
Mã số : GV1-02861
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_8.jpg

Medium capacity flowmeters - Đồng hồ đo lưu lượng

Model : OM015/OM025/OM040/OM050 Series
Mã số : GV1-02862
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_5.jpg

Medium capacity flowmeters - OM015/OM025/OM040/OM050 Series

Model : OM015/OM025/OM040/OM050 Series
Mã số : GV1-02865
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_4.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02866
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02869
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

11.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-02870
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_23_48_PM_3.png

Rate Totaliser - RT Series

Model : RT Series
Mã số : GV1-02844
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_13_34_PM_4.png

Battery Totaliser - BT Series

Model : BT Series
Mã số : GV1-02850
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_07_07_PM_3.png

Batch Controllers - EB Series

Model : EB Series
Mã số : GV1-02854
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_07_07_PM_4.png

Batch Controllers - EB Series

Model : EB Series
Mã số : GV1-02855
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_07_07_PM_2.png

Batch Controllers - EB Series

Model : EB Series
Mã số : GV1-02853
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_07_07_PM_1.png

Batch Controllers - EB Series

Model : EB Series
Mã số : GV1-02852
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

10_27_2012_8_07_07_PM.png

Batch Controllers - EB Series

Model : EB Series
Mã số : GV1-02851
Brand : Flomec
Đơn giá : Call