Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » ÁP SUẤT(PRESSURE) » Đồng hồ áp suất màng New-Flow

DPG3000T_1.jpg

Digital Pressure Gauge 3" - DPG3000T Series

Model : DPG3000T Series
Mã số : GV1-02122
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG4000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG4000 Series

Model : DPG4000 Series
Mã số : GV1-02123
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPG5000.jpg

Differential Pressure Gauge - DPG5000 Series

Model : DPG5000 Series
Mã số : GV1-02124
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH Series

Model : DPH Series
Mã số : GV1-02125
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPH200.jpg

Differential Pressure Gauge - DPH200 Series

Model : DPH200 Series
Mã số : GV1-02126
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DPS2000X.jpg

Differential Pressure Gauge Explosion Proof Type - DPS2000X Series

Model : DPS2000X Series
Mã số : GV1-02127
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT122123.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Màng New-Flow Model DT123

Model : DT123 Series
Mã số : GV1-02141
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_110.jpg

Đồng Hồ Áp Suất Màng New-Flow, Model DT110

Model : DT110 Series
Mã số : GV1-02135
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PIS5000X.jpg

Pressure Gauge With Micro Switch Explosion Proof Type - PIS5000X Series

Model : PIS5000X Series
Mã số : GV1-02147
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PIS5000.jpg

Pressure Gauge With Micro Switch Weather Proof Type - PIS5000 Series

Model : PIS5000 Series
Mã số : GV1-02146
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT129.jpg

Flange Type Diaphragm Seal - DT129 Series

Model : DT129 Series
Mã số : GV1-02143
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT128.jpg

Flange Type Diaphragm Seal - DT128 Series

Model : DT128 Series
Mã số : GV1-02142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_122.jpg

Flange Type Diaphragm Seal - DT122 Series

Model : DT122 Series
Mã số : GV1-02140
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT118.jpg

Plastic Flange Type Diaphragm Seal - DT118 Series

Model : DT118 Series
Mã số : GV1-02139
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT116.jpg

Flange Type Diaphragm Seal - DT116 Series

Model : DT116 Series
Mã số : GV1-02138
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT114.jpg

Plastic Thread Type Diaphragm Seal - DT114 Series

Model : DT114 Series
Mã số : GV1-02137
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT111.jpg

Thread Type Diaphragm Seal - DT111 Series

Model : DT111 Series
Mã số : GV1-02136
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_108.jpg

Thread Type Diaphragm Seal - DT108 Series

Model : DT108 Series
Mã số : GV1-02134
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_107.jpg

Thread Type Diaphragm Seal - DT107 Series

Model : DT107 Series
Mã số : GV1-02133
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_106.jpg

Clamp Connection Type Diaphragm Seal - DT106 Series

Model : DT106 Series
Mã số : GV1-02132
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_105.jpg

Union Type Diaphragm Seal - DT105 Series

Model : DT105 Series
Mã số : GV1-02131
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_104.jpg

Thread Type Diaphragm Seal - DT104 Series

Model : DT104 Series
Mã số : GV1-02130
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_103.jpg

Thread Type Diaphragm Seal - DT103 Series

Model : DT103 Series
Mã số : GV1-02129
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DT_101.jpg

Mini Type Diaphragm Seal - DT101 Series

Model : DT101 Series
Mã số : GV1-02128
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ