Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Lưu lượng kế dạng phao New-Flow

bf_300.jpg

Metal Tube Flow Meter - BF300 Series

Model : BF300 Series
Mã số : GV1-01931
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

BR250S_vertical.jpg

Metal Tube Flow Meter - BR250S Series

Model : BR250S Series
Mã số : GV1-01934
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_M_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01385
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

N_type_4.jpg

Variable Area Type Flow Meter - N Type

Model : N Type
Mã số : GV1-02719
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MF200E_S_1.jpg

Metal Tube Flow Meter - MF200E-S Series

Model : MF200E-S Series
Mã số : GV1-02711
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

MPF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng MPF200

Model : MPF200
Mã số : GV1-01172
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng SF200

Model : SF200
Mã số : GV1-01387
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

PF_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng PF Series

Model : PF SERIES
Mã số : GV1-01389
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VF200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng VF200

Model : VF200
Mã số : GV1-01388
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

P_Type_P_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng P-Type

Model : P-TYPE
Mã số : GV1-01386
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NP_type_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng NP-Type

Model : NP-TYPE
Mã số : GV1-01384
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

M_type_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng M-Type

Model : M-TYPE
Mã số : GV1-01383
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

OA_series_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng OA Series

Model : OA SERIES
Mã số : GV1-01382
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng FAC300

Model : FAC300
Mã số : GV1-01381
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FAC200_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng FAC200

Model : FAC200
Mã số : GV1-01380
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

VF_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng VF100

Model : VF100
Mã số : GV1-01379
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

SF100.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng SF100

Model : SF100
Mã số : GV1-01378
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

FAC_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng FAC SERIES

Model : FAC SERIES
Mã số : GV1-01377
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DS_series_with_needle_valve_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng DS SERIES

Model : DS series with needle valve
Mã số : GV1-01376
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

DS_series_without_needle_valve_1.jpg

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng DS SERIES

Model : DS series without needle valve
Mã số : GV1-01375
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call
12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ