Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Giải pháp đo mức (level transmitter) » Đo mức bằng áp suất nhúng chìm (hydrostatic level)

M1_5_3.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03732
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5_2.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03731
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5_1.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03730
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm - Nivopress N Series

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-03729
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

10_19_2012_10_20_49_PM_2.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03531
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_1.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03530
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_20_49_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : NIVOPRESS - D Series
Mã số : GV1-03529
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

Untitled.png

Hydrostatic Level Transmitter

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-02600
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

10_19_2012_10_20_49_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02638
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_33_19_PM.png

Đo mức bằng nguyên lý từ - NIVOTRACK Series

Model : NIVOTRACK Series
Mã số : GV1-02640
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_19_2012_10_28_08_PM.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - N Series

Model : N Series
Mã số : GV1-02639
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

Untitled_1.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-02601
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ

M1_5.png

Thiết bị đo mức dạng nhúng chìm

Model : Nivopress N
Mã số : GV1-02599
Brand : Nivelco
Đơn giá : 12,500,000 VNĐ12_48.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C

Model : Microstart C
Mã số : GV1-03830
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ

12_49.jpg

Báo mức dạng phao dây, Microstart C, 10m

Model : Microstart C
Mã số : 3832
Brand : Matic
Đơn giá : 1,150,000 VNĐ


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ