Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT/LXT205

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06470
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,319,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06471
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,665,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06472
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,504,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06473
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,563,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06474
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,909,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06475
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,748,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06476
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,614,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06477
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,960,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06478
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,799,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06479
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,858,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06480
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,204,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06481
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,043,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LTH205-1-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06464
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,819,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LTH205-2-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06465
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,165,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LTH205-3-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06466
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,004,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LTH205-1-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06467
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,063,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LTH205-2-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06468
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,409,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LTH205-3-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06469
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,248,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LTH205-1-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06461
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,768,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LTH205-2-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06462
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,114,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LTH205-3-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06463
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,953,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LTH205-3-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06460
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,709,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LTH205-2-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06459
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LTH205-1-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06458
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,524,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021