Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LT/LXT205

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06470
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,319,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06471
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,665,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06472
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,504,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06473
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,563,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06474
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,909,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06475
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,748,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06476
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,614,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06477
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,960,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06478
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,799,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-1-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06479
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,858,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-2-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06480
Brand : New-Flow
Đơn giá : 30,204,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LXTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LXTH205-3-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06481
Brand : New-Flow
Đơn giá : 31,043,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LTH205-1-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06464
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,819,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LTH205-2-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06465
Brand : New-Flow
Đơn giá : 25,165,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 2

Model : LTH205-3-A-1-1-B-500mm-2
Mã số : GV1-06466
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,004,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LTH205-1-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06467
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,063,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LTH205-2-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06468
Brand : New-Flow
Đơn giá : 28,409,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 2

Model : LTH205-3-A-1-1-B-1000mm-2
Mã số : GV1-06469
Brand : New-Flow
Đơn giá : 29,248,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LTH205-1-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06461
Brand : New-Flow
Đơn giá : 26,768,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LTH205-2-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06462
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,114,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=1000mm, SPDT x 1

Model : LTH205-3-A-1-1-B-1000mm-1
Mã số : GV1-06463
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,953,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 3" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LTH205-3-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06460
Brand : New-Flow
Đơn giá : 24,709,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LTH205-2-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06459
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,870,000 VNĐ

Untitled_3.png

VERTICAL MAGNETIC LEVEL SWITCH - LTH205, 1-1/2" JIS10K, -20°C ~ 350°C, B=500mm, SPDT x 1

Model : LTH205-1-A-1-1-B-500mm-1
Mã số : GV1-06458
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,524,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ