Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » ROTAMETER - N TYPE

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1" ANSI150#, SS304, 100 ~ 1000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-4-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04775
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3/8" ANSI150#, SS304, 2 ~ 20 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-1-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04772
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,120,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1/2" ANSI150#, SS304, 20 ~ 200 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-2-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04773
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,855,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3/4" ANSI150#, SS304, 30 ~ 300 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-3-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04774
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,550,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1-1/4" ANSI150#, SS304, 200 ~ 2000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-5-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04776
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1-1/2" ANSI150#, SS304, 300 ~ 3000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-6-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04777
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,220,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 2" ANSI150#, SS304, 500 ~ 5000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-7-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04778
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,465,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 2-1/2" ANSI150#, SS304, 600 ~ 6000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-8-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04779
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,770,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3" ANSI150#, SS304, 900 ~ 9000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-9-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04780
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,220,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 4" ANSI150#, SS304, 1500 ~ 15000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-10-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04781
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,340,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 5" ANSI150#, SS304, 3000 ~ 30000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-11-3-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04782
Brand : New-Flow
Đơn giá : 40,190,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 2-1/2" JIS10K, SS304, 600 ~ 6000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-8-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04768
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,770,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-2-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04762
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,855,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3/4" JIS10K, SS304, 30 ~ 300 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-3-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04763
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,550,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1" JIS10K, SS304, 100 ~ 1000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-4-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04764
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 200 ~ 2000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-5-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04765
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,800,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 300 ~ 3000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-6-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04766
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,220,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 2" JIS10K, SS304, 500 ~ 5000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-7-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04767
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,465,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3" JIS10K, SS304, 900 ~ 9000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-9-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04769
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,220,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 4" JIS10K, SS304, 1500 ~ 15000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-10-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04770
Brand : New-Flow
Đơn giá : 27,340,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 5" JIS10K, SS304, 3000 ~ 30000 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-11-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04771
Brand : New-Flow
Đơn giá : 40,190,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3/8" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 NL/Min Air, Without Alarm

Model : NS-1-2-1-1-1-2-1-G-0
Mã số : GV1-04761
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,120,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 3/8" ANSI150#, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min, Without Alarm

Model : NS-1-3-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-04750
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,120,000 VNĐ

Ntype_1.jpg

VARIABLE AREA TYPE FLOW METER - N Type, 1/2" ANSI150#, SS304, 1 ~ 10 L/Min, Without Alarm

Model : NS-2-3-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-04751
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,855,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ