Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » VACUUM SWITCH - PS1000W

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/2” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS1000W-1R-A-1-F-2
Mã số : GV1-07180
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/4” NPT(F), 2 SPDT (one setting point)

Model : PS1000W-1R-A-2-F-2
Mã số : GV1-07181
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,180,000 VNĐ

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/4” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS1000W-1R-A-2-F-1
Mã số : GV1-07179
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ

PS1000W.png

VACUUM SWITCH - PS1000W, -25 ~ -760 mmHg, 1/2” NPT(F), 1 SPDT

Model : PS1000W-1R-A-1-F-1
Mã số : GV1-07178
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,385,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021