Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" JIS10K, 130mm

Model : VLS5000-2-B-3-E-S-B
Mã số : GV1-06644
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,150,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 2" JIS10K, 130mm

Model : VLS5000-2-C-3-E-S-B
Mã số : GV1-06645
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,495,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 3" JIS10K, 130mm

Model : VLS5000-2-D-3-E-S-B
Mã số : GV1-06646
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,335,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" JIS10K, 300mm

Model : VLS5000-2-B-3-E-300mm-B
Mã số : GV1-06650
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,169,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 2" JIS10K, 300mm

Model : VLS5000-2-C-3-E-300mm-B
Mã số : GV1-06651
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,515,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 3" JIS10K, 300mm

Model : VLS5000-2-D-3-E-300mm-B
Mã số : GV1-06652
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,354,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" BSP(M), 300mm

Model : VLS5000-1-B-2-E-300mm-B
Mã số : GV1-06653
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,137,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" NPT(M), 300mm

Model : VLS5000-1-A-1-E-300mm-B
Mã số : GV1-06647
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,240,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" NPT(M), 300mm

Model : VLS5000-1-B-1-E-300mm-B
Mã số : GV1-06648
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,688,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" BSP(M), 300mm

Model : VLS5000-1-A-2-E-300mm-B
Mã số : GV1-06649
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,688,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" BSP(M), 130mm

Model : VLS5000-1-A-2-E-S-B
Mã số : GV1-06642
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,669,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" BSP(M), 130mm

Model : VLS5000-1-B-2-E-S-B
Mã số : GV1-06643
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,118,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" NPT(M), 130mm

Model : VLS5000-1-B-1-E-S-B
Mã số : GV1-06641
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,669,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" NPT(M), 130mm

Model : VLS5000-1-A-1-E-S-B
Mã số : GV1-06640
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,220,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ