Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" JIS10K, 130mm

Model : VLS5000-2-B-3-E-S-B
Mã số : GV1-06644
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,150,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 2" JIS10K, 130mm

Model : VLS5000-2-C-3-E-S-B
Mã số : GV1-06645
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,495,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 3" JIS10K, 130mm

Model : VLS5000-2-D-3-E-S-B
Mã số : GV1-06646
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,335,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" JIS10K, 300mm

Model : VLS5000-2-B-3-E-300mm-B
Mã số : GV1-06650
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,169,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 2" JIS10K, 300mm

Model : VLS5000-2-C-3-E-300mm-B
Mã số : GV1-06651
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,515,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 3" JIS10K, 300mm

Model : VLS5000-2-D-3-E-300mm-B
Mã số : GV1-06652
Brand : New-Flow
Đơn giá : 16,354,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" BSP(M), 300mm

Model : VLS5000-1-B-2-E-300mm-B
Mã số : GV1-06653
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,137,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" NPT(M), 300mm

Model : VLS5000-1-A-1-E-300mm-B
Mã số : GV1-06647
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,240,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" NPT(M), 300mm

Model : VLS5000-1-B-1-E-300mm-B
Mã số : GV1-06648
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,688,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" BSP(M), 300mm

Model : VLS5000-1-A-2-E-300mm-B
Mã số : GV1-06649
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,688,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" BSP(M), 130mm

Model : VLS5000-1-A-2-E-S-B
Mã số : GV1-06642
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,669,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" BSP(M), 130mm

Model : VLS5000-1-B-2-E-S-B
Mã số : GV1-06643
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,118,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1-1/2" NPT(M), 130mm

Model : VLS5000-1-B-1-E-S-B
Mã số : GV1-06641
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,669,000 VNĐ

VLS5000_optimized.jpg

TUNING FORK VIBRATING LEVEL SWITCH - VLS5000, 1" NPT(M), 130mm

Model : VLS5000-1-A-1-E-S-B
Mã số : GV1-06640
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,220,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021