Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE - NL/SL

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 2000mm

Model : SLF-1-H-2-2-1-A-1-2000mm-A
Mã số : GV1-06537
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 500mm

Model : SLF-1-H-2-1-1-A-1-500mm-A
Mã số : GV1-06534
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,810,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 1000mm

Model : SLF-1-H-2-1-1-A-1-1000mm-A
Mã số : GV1-06535
Brand : New-Flow
Đơn giá : 15,994,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS316, 1500mm

Model : SLF-1-H-2-1-1-A-1-1500mm-A
Mã số : GV1-06536
Brand : New-Flow
Đơn giá : 19,258,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 2000mm

Model : SLF-1-H-1-2-1-A-1-2000mm-A
Mã số : GV1-06533
Brand : New-Flow
Đơn giá : 22,889,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 1500mm

Model : SLF-1-H-1-1-1-A-1-1500mm-A
Mã số : GV1-06532
Brand : New-Flow
Đơn giá : 18,197,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 1000mm

Model : SLF-1-H-1-1-1-A-1-1000mm-A
Mã số : GV1-06531
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,933,000 VNĐ

NL_SL_Series_optimized.jpg

TUBULAR TYPE LEVEL GAUGE, 1" JIS10K, SS304, 500mm

Model : SLF-1-H-1-1-1-A-1-500mm-A
Mã số : GV1-06530
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,790,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021