Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 10 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06949
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 16 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06950
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 25 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06951
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 40 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06952
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 60 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT111-F-6-S-S-1
Mã số : GV1-06953
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 10 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06944
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 16 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06945
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 25 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06946
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 40 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06947
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 60 kg/cm², 3/8” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT111-F-4-S-S-1
Mã số : GV1-06948
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 60 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06943
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 40 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06942
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 25 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06941
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 16 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06940
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐ

DT111_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT111, 0 ~ 10 kg/cm², 1/4” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT111-F-2-S-S-1
Mã số : GV1-06939
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,780,000 VNĐCm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021