Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф55, 0 ~ 40 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT110-F-B-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06938
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,450,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф55, 0 ~ 25 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT110-F-B-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06937
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,450,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф55, 0 ~ 16 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT110-F-B-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06936
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,450,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф55, 0 ~ 10 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT110-F-B-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06935
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,450,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф55, 0 ~ 6 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT110-F-B-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06934
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,450,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, 0 ~ 40 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06933
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,740,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, 0 ~ 25 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06932
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,740,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, 0 ~ 16 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06931
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,740,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, 0 ~ 10 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06930
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,740,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, 0 ~ 6 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06929
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,740,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, 0 ~ 4 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06928
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,740,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, -1 ~ 9 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 9 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06927
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,870,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, -1 ~ 5 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 5 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06926
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,870,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, -1 ~ 3 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 3 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06925
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,870,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, -1 ~ 1.5 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 1.5 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06924
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,870,000 VNĐ

DT_110_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT110, Membrane Size: Ф75, -1 ~ 0 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 0 kg/cm²)+DT110-F-C-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06923
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,870,000 VNĐ
Cm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021