Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 40 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06802
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 25 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06801
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 16 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06800
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 10 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06799
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 6 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06798
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 4 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06797
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 2.5 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 2.5 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06796
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 1.6 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1.6 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06795
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 1 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06794
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, 0 ~ 0.6 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 0.6 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06793
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, -1 ~ 9 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 9 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06792
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, -1 ~ 5 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 5 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06791
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, -1 ~ 3 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 3 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06790
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, -1 ~ 1.5 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 1.5 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06789
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_108_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT108, -1 ~ 0 kg/cm², 1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 0 kg/cm²)+DT108-F-6-M-S-S-1
Mã số : GV1-06788
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐLCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ