Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 6 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT107-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06783
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 10 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT107-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06784
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 16 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT107-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06785
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 25 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT107-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06786
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 40 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT107-F-5-S-S-1
Mã số : GV1-06787
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 6 kg/cm², 3/8” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT107-F-3-S-S-1
Mã số : GV1-06778
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 10 kg/cm², 3/8” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT107-F-3-S-S-1
Mã số : GV1-06779
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 16 kg/cm², 3/8” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT107-F-3-S-S-1
Mã số : GV1-06780
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 25 kg/cm², 3/8” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT107-F-3-S-S-1
Mã số : GV1-06781
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 40 kg/cm², 3/8” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT107-F-3-S-S-1
Mã số : GV1-06782
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 40 kg/cm², 1/4” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT107-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06777
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 25 kg/cm², 1/4” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT107-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06776
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 16 kg/cm², 1/4” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT107-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06775
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 10 kg/cm², 1/4” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT107-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06774
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_107_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT107, 0 ~ 6 kg/cm², 1/4” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT107-F-1-S-S-1
Mã số : GV1-06773
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐLCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ