Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 60 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 60 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06700
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 40 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06699
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 25 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06698
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 16 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06697
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 10 kg/cm², 1” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT104-F-1-S-1
Mã số : GV1-06696
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,610,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 40 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06695
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 25 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 25 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06694
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 16 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06693
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 10 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06692
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 6 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06691
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 4 kg/cm², 1-1/2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT104-F-2-S-1
Mã số : GV1-06690
Brand : New-Flow
Đơn giá : 2,900,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 16 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06689
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 10 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06688
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 6 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 6 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06687
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 4 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06686
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 2.5 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 2.5 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06685
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_104_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT104, 0 ~ 1.6 kg/cm², 2” NPT(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1.6 kg/cm²)+DT104-F-3-S-1
Mã số : GV1-06684
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐCm_bin_p_sut.png

Cảm biến áp suất Nivelco

Model : NIPRESS D
Mã số : GV1-07655
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

10_17_2012_2_39_23_AM_3.png

Cảm biến áp suất NIPRESS - D-200 Series

Model : D-200 Series
Mã số : GV1-03651
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021