Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 350 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 350 kg/cm²)+DT103-F-1-S-1
Mã số : GV1-06683
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,000,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 200 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 200 kg/cm²)+DT103-F-1-S-1
Mã số : GV1-06682
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,000,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 160 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 160 kg/cm²)+DT103-F-1-S-1
Mã số : GV1-06681
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,000,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 100 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 100 kg/cm²)+DT103-F-1-S-1
Mã số : GV1-06680
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,000,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 70 kg/cm², 1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 70 kg/cm²)+DT103-F-1-S-1
Mã số : GV1-06679
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,000,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 40 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 40 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06678
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 35 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 35 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06677
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 28 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 28 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06676
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 20 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 20 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06675
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 16 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 16 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06674
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 10 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 10 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06673
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 7 kg/cm², 1-1/2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT103-F-4-S-1
Mã số : GV1-06672
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,200,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 4 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 4 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06671
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 2 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 2 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06670
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, 0 ~ 1 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(0 ~ 1 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06669
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, -1 ~ 9 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 9 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06668
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, -1 ~ 5 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 5 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06667
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, -1 ~ 3 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 3 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06666
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, -1 ~ 1.5 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 1.5 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06665
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ

DT_103_optimized.jpg

THREAD TYPE DIAPHRAGM SEAL - DT103, -1 ~ 0 kg/cm², 2” BSP(M)

Model : PGS-A-2-4N-(-1 ~ 0 kg/cm²)+DT103-F-5-S-1
Mã số : GV1-06664
Brand : New-Flow
Đơn giá : 3,910,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021