Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » ROTAMETER - NP

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/8" JIS10K, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-1-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05690
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,670,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1/2" JIS10K, SS304, 1 ~ 10 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-2-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05691
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/4" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-3-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05692
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,265,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1" JIS10K, SS304, 5 ~ 50 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-4-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05693
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,485,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 10 ~ 100 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-5-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05694
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,550,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-6-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05695
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,770,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 2" JIS10K, SS304, 40 ~ 400 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-7-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05696
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,690,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 2" JIS10K, SS304, 40 ~ 400 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-7-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05689
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-6-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05688
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,530,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 10 ~ 100 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-5-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05687
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,310,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1" JIS10K, SS304, 5 ~ 50 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-4-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05686
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,245,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/4" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-3-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05685
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,020,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1/2" JIS10K, SS304, 1 ~ 10 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-2-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05684
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,330,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/8" JIS10K, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-1-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05683
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,430,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ