Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » ROTAMETER - NP

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/8" JIS10K, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-1-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05690
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,670,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1/2" JIS10K, SS304, 1 ~ 10 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-2-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05691
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,570,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/4" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-3-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05692
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,265,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1" JIS10K, SS304, 5 ~ 50 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-4-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05693
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,485,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 10 ~ 100 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-5-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05694
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,550,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-6-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05695
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,770,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 2" JIS10K, SS304, 40 ~ 400 L/Min Water, One Setting Point

Model : NPS-7-2-1-1-1-2-1-L-1R
Mã số : GV1-05696
Brand : New-Flow
Đơn giá : 14,690,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 2" JIS10K, SS304, 40 ~ 400 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-7-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05689
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,450,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/2" JIS10K, SS304, 20 ~ 200 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-6-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05688
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,530,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1-1/4" JIS10K, SS304, 10 ~ 100 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-5-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05687
Brand : New-Flow
Đơn giá : 9,310,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1" JIS10K, SS304, 5 ~ 50 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-4-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05686
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,245,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/4" JIS10K, SS304, 2 ~ 20 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-3-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05685
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,020,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 1/2" JIS10K, SS304, 1 ~ 10 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-2-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05684
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,330,000 VNĐ

NPtype_optimized.jpg

ROTAMETER - NP Type, 3/8" JIS10K, SS304, 0.1 ~ 1 L/Min Water, Without Alarm

Model : NPS-1-2-1-1-1-2-1-L-0
Mã số : GV1-05683
Brand : New-Flow
Đơn giá : 5,430,000 VNĐ
11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-02281
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call

11_9_2011_11_37_51_PM.png

Flow rate indicator with very large digits - F010 Series

Model : F010 Series
Mã số : GV1-07656
Brand : Fluidwell
Đơn giá : Call


DIEN_CUC.jpg

Báo mức điện cực

Model : KSH-303
Mã số : GV1-04222
Brand : Nivelco
Đơn giá : Call

ng_h_p_sut_Apeuro.png

Đồng hồ đo áp suất thép đen chân đồng Apeuro

Model : P100-P-A-4"-Range: 0~25 kg/cm2
Mã số : GV1-07408
Brand : Apeuro
Đơn giá : 200,000 VNĐ


0908 507 021