Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » FLOW - NEW-FLOW » ROOTS FLOWMETER - JA

JA_2.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (High Flow), SS316

Model : JAH-5-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04858
Brand : New-Flow
Đơn giá : 208,860,000 VNĐ

JA_2_14.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 1” JIS10K, CAST IRON

Model : JAH-1-A-1-B-3-4
Mã số : GV1-04844
Brand : New-Flow
Đơn giá : 40,640,000 VNĐ

JA_2_13.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 1” JIS10K, SS304

Model : JAH-1-A-3-D-3-4
Mã số : GV1-04845
Brand : New-Flow
Đơn giá : 73,100,000 VNĐ

JA_2_12.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 1” JIS10K, SS316

Model : JAH-1-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04846
Brand : New-Flow
Đơn giá : 89,890,000 VNĐ

JA_2_11.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 1-1/2” JIS10K, CAST IRON

Model : JAH-2-A-1-B-3-4
Mã số : GV1-04847
Brand : New-Flow
Đơn giá : 46,810,000 VNĐ

JA_2_10.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 1-1/2” JIS10K, SS304

Model : JAH-2-A-3-D-3-4
Mã số : GV1-04848
Brand : New-Flow
Đơn giá : 80,540,000 VNĐ

JA_2_9.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 1-1/2” JIS10K, SS316

Model : JAH-2-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04849
Brand : New-Flow
Đơn giá : 97,140,000 VNĐ

JA_2_8.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 2” JIS10K, CAST IRON

Model : JAH-3-A-1-B-3-4
Mã số : GV1-04850
Brand : New-Flow
Đơn giá : 57,280,000 VNĐ

JA_2_7.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 2” JIS10K, SS304

Model : JAH-3-A-3-D-3-4
Mã số : GV1-04851
Brand : New-Flow
Đơn giá : 96,110,000 VNĐ

JA_2_6.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 2” JIS10K, SS316

Model : JAH-3-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04852
Brand : New-Flow
Đơn giá : 120,250,000 VNĐ

JA_2_5.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (Low Flow), CAST IRON

Model : JAH-4-A-1-B-3-4
Mã số : GV1-04853
Brand : New-Flow
Đơn giá : 79,800,000 VNĐ

JA_2_4.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (Low Flow), SS304

Model : JAH-4-A-3-D-3-4
Mã số : GV1-04854
Brand : New-Flow
Đơn giá : 142,770,000 VNĐ

JA_2_3.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (Low Flow), SS316

Model : JAH-4-A-4-E-3-4
Mã số : GV1-04855
Brand : New-Flow
Đơn giá : 183,650,000 VNĐ

JA_2_2.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (High Flow), CAST IRON

Model : JAH-5-A-1-B-3-4
Mã số : GV1-04856
Brand : New-Flow
Đơn giá : 95,720,000 VNĐ

JA_2_1.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAH, HIGH TEMPERATURE, 3” JIS10K (High Flow), SS304

Model : JAH-5-A-3-D-3-4
Mã số : GV1-04857
Brand : New-Flow
Đơn giá : 171,120,000 VNĐ

JA_2_14.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 1” JIS10K, CAST IRON

Model : JAT-1-A-1-B-2-1
Mã số : GV1-04829
Brand : New-Flow
Đơn giá : 35,740,000 VNĐ

JA_2_13.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 1” JIS10K, SS304

Model : JAT-1-A-3-D-2-1
Mã số : GV1-04830
Brand : New-Flow
Đơn giá : 68,200,000 VNĐ

JA_2_12.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 1” JIS10K, SS316

Model : JAT-1-A-4-E-2-1
Mã số : GV1-04831
Brand : New-Flow
Đơn giá : 84,990,000 VNĐ

JA_2_11.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 1-1/2” JIS10K, CAST IRON

Model : JAT-2-A-1-B-2-1
Mã số : GV1-04832
Brand : New-Flow
Đơn giá : 41,910,000 VNĐ

JA_2_10.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 1-1/2” JIS10K, SS304

Model : JAT-2-A-3-D-2-1
Mã số : GV1-04833
Brand : New-Flow
Đơn giá : 75,640,000 VNĐ

JA_2_9.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 1-1/2” JIS10K, SS316

Model : JAT-2-A-4-E-2-1
Mã số : GV1-04834
Brand : New-Flow
Đơn giá : 92,240,000 VNĐ

JA_2_8.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 2” JIS10K, CAST IRON

Model : JAT-3-A-1-B-2-1
Mã số : GV1-04835
Brand : New-Flow
Đơn giá : 52,390,000 VNĐ

JA_2_7.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 2” JIS10K, SS304

Model : JAT-3-A-3-D-2-1
Mã số : GV1-04836
Brand : New-Flow
Đơn giá : 91,210,000 VNĐ

JA_2_6.jpg

ROOTS FLOWMETER – JAT, PULSE TRANSMITTER - EXPLOSION PROOF, 2” JIS10K, SS316

Model : JAT-3-A-4-E-2-1
Mã số : GV1-04837
Brand : New-Flow
Đơn giá : 115,350,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ